Benvinguts a la visita virtual de les instal·lacions del nostre centre

Educació infantil 1r cicle – Escoleta

L’Escoleta de La Salle Maó és el principi d’un camí, l’escolarització. Des de la nostra etapa 0-3 s’introdueix l’aplicació de les diferents situacions d’aprenentatge perquè així pugui haver una coherència evolutiva i una continuïtat educativa amb el 2n cicle d’Ed. Infantil. Partim d’uns objectius que tenen en compte l’aprenentatge d’uns bons hàbits; de valors i habilitats socials indispensables; de diferents llenguatges: el verbal (català, castellà i anglès), el corporal (psicomotricitat), el matemàtic i l’artístic… sempre des de l’aspecte individualitzat tan característic dins de la nostra oferta educativa, respectant el nivell maduratiu de cada fiet/a, tot açò gràcies a l’estreta comunicació amb les famílies del nostre alumnat.

Educació Infantil 2n cicle

El nostre centre disposa de dues línies a tota l’etapa d’educació infantil. En aquesta etapa busquem que la pedagogia sigui innovadora i estigui en contínua millora. Per açò, dins de la nostra oferta educativa apostam per la implementació de la nova línia metodològica NCA (Nou Context d’Aprenentatge) on l’alumnat és más protagonista del seu propi aprenentatge.

Aquesta revolució obeeix a la necessitat de transformar pedagògicament la nostra escola, dotant el procés d’aprenentatge d’un nou model basat en sòlids principis pedagògics en què creixin persones capaces de transformar el nostre present i construir el nostre futur.

Edifici principal – Primària i ESO

En aquestes etapes busquem que la pedagogia sigui innovadora i estigui en contínua millora i posem especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es presentin aquestes dificultats.

La nostra metodologia didàctica del Nou Context d’Aprenentatge, continua a l’etapa d’Educació Primària buscant potenciar les qualitats de l’individu fent del nostre alumnat persones conscients, crítiques, compromeses i responsables, preparades per afrontar el futur.