Snappet és un mètode adaptatiu i curricular que s’utilitza en els seminaris de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglès i Matemàtiques dins de la línia metodològica NCA (Nou Context d’Aprenentatge). Aquesta solució curricular digital permet als docents controlar el PROGRÉS dels seus estudiants en temps real a mesura que avancen en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’avaluació formativa integrada i continua brinda als docents les dades que necessiten. El panel de dades facilita el seguiment i anàlisi del progrés dels estudiants, estalviant temps als docents per a dedicar més temps i concentrar-se en el procés d’aprenentatge del seu alumnat.

La instrucció diferenciada i la tecnologia d’aprenentatge adaptatiu permeten als docents personalitzar l’aprenentatge per a l’alumnat en tots els nivells. El motor Snappet AI adapta constantment el ritme d’aprenentatge, proporcionant una ruta d’aprenentatge personalitzada única per a cada alumne/a.

Preparació de lliçons

Els docents poden seleccionar fàcilment el pla de lliçons que volen ensenyar

Es proporcionen plans de lliçons, targetes de preguntes i dades per a que els docents planifiquen les instruccions de tot el grup, la pràctica independient i la instrucció en grups reduïts.

Instrucció & Pràctica guiada

Els docents poden monitoritzar les respostes dels estudiants durant la lliçó i abordar els malentesos a mesura que passen o accelerar quan sigui apropiat

La instrucció facilitada pel docent es realitza mitjançant l’ús de problemes d’exemple guiats llestos per utilitzar que brinden comentaris dels estudiants en temps real.

Monitorització/Pràctica independents

El tauler del docent registra cada resposta en temps real de la sessió de pràctica guiada, exercicis de pràctica independent, instrucció en petits grups i exercicis d’aprenentatge adaptatiu

El docent té visibilitat instantània del progrés de cada estudiant sense importar a quina part de la lliçó es trobin i pot intervenir quan sigui necessari amb instrucció en grups petits o en tota la classe.

Instrucció en grups petits

Després de treballar en aquest objectiu d’aprenentatge, Snappet indica quin alumnat es beneficiarà en grups petits

Aquestes lliçons llistes per utilitzar estan dissenyades com a suport d’intervenció per a l’alumnat que té dificultats amb els continguts del nivell. Els docents tenen l’opció d’introduïr aquest suport en qualsevol moment durant la lliçó en funció del feedback en temps real que proporciona Snappet.

 

Exercici & Aprenentatge adaptatiu

La tecnologia d’aprenentatge adaptatiu de Snappet fa possible individualitzar i personalitzar la pràctica de l’alumnat

L’alumnat progressa al seu propi ritme a mesura que el programa calcula contínuament el seu nivell de dificultat òptim. Estudis recents han demostrat que la nostra tecnologia adaptativa produeix millores dràstiques en el compromís, la motivació i els resultats de l’aprenentatge dels estudiants. També els estalvia temps als docents per a concentrar-se en l’ensenyament i no en qualificar i agrupar.

Avaluació de la lliçó

Les eines d’informes de Snappet brinden als docents les dades que necessiten per a desenvolupar la seva tasca 

Aquests informes de dades agrupen a l’alumnat per nivell d’acompliment segons les seves respostes durant la lliçó. Els informes es poden veure per objectiu d’aprenentatge o estàndard estatal i són imprimibles i descarregables. Els docents també poden accedir a les lliçons addicionals per als estudiants que encara estan estancats i necessiten una intervenció addicional. Per als estudiants que han aconseguit o encara estan creixent cap als seus objectius, es poden assignar conjunts de treball adaptables per a ajudar-los a avançar en el seu creixement i mantenir la seva motivació.