Departament d’Orientació La Salle Maó

Principals línies d’acció

Amb l’alumnat:

– Acompanyament i suport al desenvolupament integral de l’alumnat dins el marc del procés d’Ensenyament-Aprenentatge.

– Avaluació psicopedagògica a través de proves psicomètriques grupals i individuals.

– Coordinació amb serveis externs.

– Entrevistes individuals i seguiment de les mateixes.

– Gestió de la documentació segons la normativa oficial.

Amb l’equip docent:

– Coordinació quinzenal del PAT (Pla d’Acció Tutorial).

– Coordinació quinzenal del PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat).

– Coordinació del POAP (Pla d’Orientació Acadèmica i professional).

Amb les famílies:

– Tasques d’acompanyament preventiu i de suport en l’educació dels fills a través de reunions formatives grupals, a través de la plataforma Sallenet i l’Escola de Famílies on-line.

– Entrevistes individuals d’acompanyament i assesorament.

El nostre equip

Tonyi Coll Orfila

Cap Departament d’Orientació

Orientadora ESO

orientacioesomao@lasallevp.es

Ana Cardona Hita

Orientadora Infantil i Primària

orientacioeiepmao@lasallevp.es

Maria Roser Torrents Juanola

Mestra de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge

Educació Infantil i ESO

mariatorrents@lasallevp.es

Amanda Rodríguez Arnal

Mestra d’Audició i Llenguatge

Educació Primària

amandarodriguez@lasallevp.es

Maria Ferrer Coll

Mestra de Pedagogia Terapèutica

Educación Primària

mariaferrer@lasallevp.es

Mayte Castillejo López

Mestra de Pedagogia Terapèutica

Educació Primària

maitecastillejo@lasallevp.es

Aida Tena Villalonga

Mestra de Pedagogia Terapèutica

ESO

adelaidatena@lasallevp.es

Joan Franco Seguí

Mestre de Pedagogia Terapèutica

ESO

joanfranco@lasallevp.es