En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des del col·legi i gràcies al conveni signat amb “Academica Corporation”, la major i principal institució escolar i educativa nord-americana i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”, oferim al nostre alumnat la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL de BATXILLERAT DUAL AMERICÀ.

Mitjançant aquest conveni, des del col·legi hem implementat per a l’alumnat des de 2n d’ESO que ho desitgi, el programa de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Nord-americà. Gràcies a aquest programa el nostre alumnat des de 2n d’ESO podrà estar matriculat simultàniament a un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online, i com si fos una extraescolar. L’alumnat haurà de cursar un total de 6 assignatures nord-americanes durant les etapes d’ESO i Batxillerat, que juntament amb la convalidació dels seus estudis al col·legi els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació nord-americana de “High School”.

Són molts els valors i avantatges que aporta el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” a l’alumnat, ressaltant tres objectius principals:

– Immersió lingüística, 100% en anglès, curricular, professorat, en un entorn d’estudi i treball. 

– Immersió tecnològica, 100% en línia, plataformes, eines, comunicacions, etc. i maduresa de l’alumnat envers l’estudi i el treball.

– Immersió personal, en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa de l’alumnat envers l’estudi i el treball.

La reunió informativa per a les famílies interessades es farà el dia 6 de juny a les 19 hores en el teatre de l’escola. Per a més informació, podeu visitar la pàgina web.

www.academica.school

Descobreis què és el Diploma Dual® i com funciona: mètode de treball, requisits, qualifacions… T’ho expliquem tot de la manera més senzill, en el següent video explicatiu: