Programa 1:1 d’iPad de La Salle Maó

El programa 1:1 d’iPad a l’aula es refereix a un model educatiu en què l’alumnat té accés al seu propi dispositiu iPad a l’aula per a utilitzar com eina d’aprenenetatge. En aquest model, l’alumnat adquireix el seu propi dispositiu per a utilitzar durant el curs escolar per a que l’utilitzen en el seu procés educatiu.

En un programa 1:1 d’iPad, l’equip docent pot utilitzar una varietat d’aplicacions educatives i eines digitals per a millorar l’ensenyament i aprenentatge. L’alumnat pot utilitzar els seus iPads per a prendre notes, fer treballs individuals i grupals, investigar i col·laborar amb altres companys i companyes de classe en projectes.

Alguns dels beneficis del programa 1:1 d’iPad a l’aula són:

Major participació i motivació dels estudiants

Major accesibilitat als recursos educatius en línia

Major personalització de l’aprenentatge

Major col·laboració entre els estudiants

Major eficiència en la gestió dels treballs i tasques escolars

Des de l’any 2018, La Salle Maó va començar amb l’ús de dispositius compartits per tal de començar l’experiència del procés d’ensenyament i aprenentatge amb els dispositius iPad. Va ser a l’any 2020 quan va començar el programa 1:1 per tal que l’alumnat pogués tenir el seu propi dispositiu.

 

Competències que s’aconsegueixen amb l’alumnat

Competència digital

L’ús d’iPad a l’aula permet que els estudiants desenvolupen habilitats digitals i se familiaritzin amb la tecnologia. Això pot incloure la capacitat de cercar informació en línia, utilitzar aplicacions educatives, crear contingut digital i col·laborar en línia.

Competència en resolució de problemes

Al treballar amb iPad a l’aula, l’alumnat pot aprendre a resoldre problemes de manera efectiva. Això pot incloure la capacitat d’analitzar informació, identificar solucions creatives i prendre decisions informades.

Competència en comunicació

La tecnologia pot millorar la capacitat de l’alumnat per a comunicar-se de manera efectiva. L’alumnat pot aprendre a utilitzar les aplicacions de comunicació digital per a col·laborar amb la resta d’alumnat, treballar en equip i presentar les seves idees de manera clara i concisa.

Competència en pensament crític

L’ús d’iPad a l’aula també pot ajudar a l’alumnat a desenvolupar habilitats de pensament crític. L’alumnat pot aprendre a analitzar informació de manera crítica, avaluar arguments i prendre decisions basades en evidències.

Competència en aprenentatge autònom

Al utilitzar l’iPad a l’aula, l’alumnat pot aprendre a ser més autònom i responsable del seu propi aprenentatge. Pot utilitzar la tecnologia per a cercar informació, establir metes i realitzar un seguiment del seu progrés.

Procés d’adquisició del dispositiu iPad curs 23-24

El programa 1:1 comença al curs de 5è d’Educació Primària i actualment està desplegat fins a 1r d’ESO, el curs 23-24 arribarà fins a 2n d’ESO.

Tant l’assesorament en la implementació del programa 1:1 com el procés d’adquisició del dispositiu iPad per part de les famílies es fa de la mà de Goldenmac EDU.

Durant el mes d’abril, l’Equip Directiu convoca a les famílies de 4t d’Educació Primària i a totes aquelles famílies interessades en el nostre centre per explicar el programa 1:1. En aquesta reunió s’informa a les famílies de la justificació pedagògica i del procés d’adquisició del dispositiu.

Els packs educatius del curs 23-24 estan a la plataforma Sallenet, al curs de famílies. Els packs són els següents:

– Packs socis d’AMPA (funda subvencionada) amb iPad de 9ª generació de 64 o 256 Gb amb assegurança de 3 o 4 anys.

– Packs no socis d’AMPA amb iPad de 9ª generació de 64 o 256 Gb amb assegurança de 3 o 4 anys.

– Pack serveis per a les famílies que aportin el seu propi dispositiu. (veure condicions)

El procés d’adquisició s’haurà de fer entre el 24 d’abril i el 7 de juliol del 2023.

https://www.k-tuin.com/colegios/registro-lasalle-mao

És important que no passi del 7 de juliol per tal que el dispositiu arribi els primers dies d’escola al setembre.

En el següent video trobareu les instruccions del procés d’adquisició: