Educació Secundària Obligatòria – ESO

En aquesta etapa tenim doble línia des de 1r fins a 4t ESO i un grup a 3r ESO de Diversificació Curricular o PDC.

L’objectiu d’aquesta etapa és que el nostre alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.

Objectius de l’etapa

– Posar en pràctica tot allò après fins ara i ampliar els coneixements en les diferents disciplines.

– Aplicar pràctiques a procediments d’autonomia, planificació, esforç i treball personal.

– Aconseguir que l’alumnat sigui protagonista del procés d’aprenentatge, aprenent de manera cooperativa.

– Potenciar moments i activitats destinats a reflexió i experiència sobre actituds personals i grupals a través de la relació tutorial.

Desenvolupem i consolidem en ells hàbits d’estudi i de treball. Els preparem per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la inserció laboral i els formem per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. Així mateix concedim especial importància a l’educació en valors que fem a través de:

– La vida a l’aula, en cada experiència escolar i extraescolar.
– La formació religiosa.
– La reflexió del matí: instrument educatiu que es realitza tots els dies en la primera sessió de classe.
– Les Tutories.
– Les celebracions i assemblees.
– El pla d’educació en la Justícia i la Solidaritat
– Campanyes solidàries.
– Treballem amb mètodes pedagògics innovadors, com l’ECAbp, adaptant-nos a les noves necessitats.
– Potenciem les noves tecnologies.
– Cooperem amb les institucions i administracions locals.

El Nou Contexto d’Aprenentatge a ESO

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) es fonamenta en tres pilars: els nous descobriments de la neurociència apropa de com aprèn el cervell, les característiques de la nostra societat actual i la dilatada experiència educativa de La Salle.

Els àmbits d’aprenentatge (acollida, seminari, taller, projecte i tancament) són una forma d’organitzar la vida escolar per facilitar el desenvolupament daquests tres pilars. Fem així una proposta d´aula diferenciada per als diferents tipus de aprenentatge: saber, saber fer i saber ser.

Les narratives d’aprenentatge, per part seva, són una manera d’organitzar l’aula, el temps i els continguts del currículum. D’aquesta manera afavorim l’aprenentatge integral i integrat. Les narratives funcionen com funciona el nostre món. Davant els esquemes rígids del passat, en què cada assignatura versava sobre el que és seu, el món global en què vivim ens exigeix pensar en nous marcs interdisciplinars i interconnectats per comprendre les claus de la nostra història i el nostre present i poder així dibuixar el futur.

Les narratives de 1r d’ESO són les següents:

Cliqueu en la imatge per a més informació.

Equip docent ESO La Salle Maó

Gloria Carreras Martí

Tutora 1r d’ESO A

Departament de Ciències

gloriacarreras@lasallevp.es

Lucía Pérez Tudurí 

Tutora 1r d’ESO B

Departament de Ciències

luciaperez@lasallevp.es

Càrol Verdaguer Coll

Tutora 2n d’ESO A

Departament de Ciències

cverdaguer@lasallevp.es

Yolanda Nevado Mascaró 

Tutora 2n d’ESO B

Departament de Llengües

yolandanevado@lasallevp.es

Mª Ángeles Morlá Pérez 

Tutora 3r d’ESO A

Departament de Ciències Socials

mmorla@lasallevp.es

Anabel Moya Llambías

Tutora 3r d’ESO B

Departament de Llengües

amoya@lasallevp.es

Daniel Villalonga Moll

Tutor 3r d’ESO C

Departament de Llengües

danielvillalonga@lasallevp.es

Alicia Muntaner Payeras 

Co-Tutora 3r d’ESO C

Departament de Llengües

aliciamuntaner@lasallevp.es

Anna Pérez Pons

Co-tutora 4t d’ESO A

Departament de Llengües

annaperez@lasallevp.es

Emilio Pavón Castillo 

Co-Tutor 4t d’ESO A

Departament de Llengües

emiliopavion@lasallevp.es

Càtia Pons Martí 

Tutora 4t d’ESO B

Departament de Llengües

cpons@lasallevp.es

Marc Previ Febrer

Tutor 4t d’ESO C

Departament de Ciències Socials

marcprevi@lasallevp.es

Javier Blay Oliver

Departament de Llengües

fblay@lasallevp.es

Lluís Cardona Mir

Departament d’Artística

lluiscardona@lasallevp.es

Tonyi Coll Orfila

Departament d’Orientació

Departament de Ciències Socials

acoll@lasallevp.es

Joan Franco Seguí

Departament d’Orientació

joanfranco@lasallevp.es

Amelia Lluch Salas

Departament de Ciències Socials

alluch@lasallevp.es

Nieves Martín

Departament d’Artística

nievesmartin@lasallevp.es

Óscar Mercadal Gomila 

Departament de Ciències

oscarmercadal@lasallevp.es

Mandi Pons Orfila

Departament de Ciències

magpons@lasallevp.es

Begoña Samper Mercadal

Departament d’Artística

begonasamper@lasallevp.es

Aida Tena Villalonga

Departament d’Orientació

adelaidatena@lasallevp.es

Maria R. Torrents Juanola 

Departament d’Orientació

mariatorrents@lasallevp.es

Soraya Enrich Rodríguez 

Departament de Llengües

sorayaenrich@lasallevp.es

David Aguiló Seguí 

Departament de Llengües

davidaguilo@lasallevp.es

Aina Quevedo Portella 

Departament d’Orientació

ainaquevedo@lasallevp.es