La política de qualitat del nostre centre ve determinada per la política de qualitat del Sector València – Palma.

MISSIÓ

La nostra finalitat

La nostra missió és “l’educació humana i cristiana dels infants i joves, amb una sensibilitat especial cap a aquells que més ho necessiten” (Sant Joan Baptista de La Salle) en comunitat i adaptant-nos al segle XXI responent a les necessitats educatives i evangelitzadores que sorgeixen.

 VISIÓ

Com volem ser, la nostra aposta

Línia de Visió 1

Volem que l’alumnat que s’ha educat en el nostre centre siguin competents per a afrontar la vida, estiguin preparats acadèmicament i amb esperit crític es comprometin a la transformació social.

Línia de visió 2

El nostre projecte és integrador i compartit per tota la comunitat educativa (alumnat, educadors i famílies). D’aquesta manera aspirem a l’educació integral, afavorint una estructura cooperativa d’aprenentatge.

Línia de visió 3

L’esperit de Sant Joan Baptista de La Salle ens diu que hem de cuidar especialment “als fills i filles dels artesans i dels més necessitats”. Per això, atenem amb projectes propis a l’alumnat amb més necessitats.

Línia de visió 4

Com escola cristiana que som, volem que el nostre alumnat tingui present en la seva vida els valors de l’Evangeli. Per tant, eduquem tenint molt en compte: la responsabilitat, la creativitat, la convivència, la solidaritat, la interioritat i la trascendència.

Línia de visió 5

La millora constant implica canvis. Apostem per una nova línia metodològica pedagàgica innovadora implementada en totes les obres educatives del districte. El Nou Context d’Aprenentatge (NCA). 

Línia de visió 6

Per a nosaltres és fonamental continuar treballant per a ser un centre de referència quant al medi ambient, la cultura en general i la nostra en particular i a la societat.

Línia de visió 7

La nostra escola té una gestió econòmica sostenible per garantir el futur del projecte.

VALORS

Els nostres factors clau per a l’èxit són les fortaleses en les què ens donem suport per a aconeguir la visió 

Alumnat

El centre de la nostra escola sempre és l’alumnat.

Educadors/es

Tota la comunitat educativa és responsable de l’educació integral de l’alumnat,

cadascú amb les seves atribucions i treballant en equip.

Projecte Educatiu

Educació integral que abraça totes les dimensions de la persona:

formació intelectual, religiosa, emocional, social i del medi ambient.

Instal·lacions i recursos

En constant revisió al servei del Projecte Educatiu.

La nostra herència

Partícips d’una història de més de tres-cents anys de presència en el món educatiu responent als signes del temps.

Xarxa d’obres educatives

Som part d’una xarxa d’obres educatives i socioeducatives a nivell internacional present en vuitanta països que ens permet aprendre i renovar-nos contínuament.

Agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions

Per a nosaltres, és molt important la vostra opinió. Mitjançant el sistema d’agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions ens podeu donar la vostra opinió sobre les prestacions i serveis que ofereix el nostre centre. El centre intentarà donar-los una resposta abans d’una setmana.

Enquestes de qualitat

Per a nosaltres, és molt important la vostra opinió. sobre el conjunt d’actuacions i serveis que ofereix l’Escola i, així, ajudar-nos en el procés de la millora contínua. Per això, podeu contestar a les següents enquestes de qualitat