Escola matinera La Salle Maó

L’escola matinera de La Salle Maó és un servei de guarda del nostre alumnat organitzat per l’AMPA del nostre centre.

Es disposen dels diferents espais de l’escola per dur a terme el servei amb les mateixes educadores del menjador escolar, per tal que l’alumnat no perdi el vincle amb les educadores.

Horaris

Setembre i juny

INFANTIL:  de dilluns a divendres de 7:45 fins a les 8:30 hores.
PRIMÀRIA: dilluns a divendres de 7:45 fins a les 8:30 hores.

Octubre a maig

INFANTIL:  de dilluns a divendres de 7:45 fins a les 9:00 hores.
PRIMÀRIA: dilluns a divendres de 7:45 fins a les 9:00 hores.

Tarifes

Fins a 30 minuts socis – 20 € mensuals

Fins a 30 minuts no socis – 35 € mensuals

De 30 minuts a 1 hora socis – 40 € mensuals

De 30 minuts a 1 hora no socis – 55 € mensuals

A partir d’1 hora socis – 50 € mensuals

A partir d’1 hora no socis – 65 € mensuals

Preu per dia socis – 3 €

Preu per dia no socis – 5 €

Inscripció

La inscripció al servei d’escola matinera es farà a través de l’App Miampa La Salle Maó.

Per a més informació:

Secretaria de l’AMPA
Telf: 629 642 840
ampalasallemao@lasallevp.es