Departament de Pastoral

El departament de Pastoral està format per diferents membres de la Comunitat Educativa lasal·liana, els quals representen totes les etapes educatives del centre, com són: personal docent, comunitat de germans, el capellà de referència al centre i un pare o mare, a ser possible de l’AMPA, representant de les famílies.

Aquest grup de feina té com a objectius principals:

  • Promoure la interiorització de valor lasal·lians, humans i cristians. Amb l’entorn, l’alumnat i el personal docent.

  • Desemvolupar en diverses actuacions el caràcter propi de la institució.

  • Fomentar i promoure l’educació en valors.

Es duen a terme les següents activitats al llarg del curs: reflexions diàries, campanyes, celebracions, Dia de la Pau – DENIP, Dia de La Salle, Setmana Solidària La Salle Acull, Setmana Vocacional, temps d’Advent i Nadal, Quaresma, convivències, Caràcter Propi, Hara…

 la-salle-131