El segon cicle d’Educació Infantil inclou els cursos de 4t, 5è i 6è (P3, P4 i P5). És una etapa educativa on es consoliden i amplien els primers aprenentatges després del primer cicle. Durant aquesta etapa desenvolupem les 4 capacitats per aprendre a aprendre: Aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a viure junts.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament integral i harmònic de l’alumnat en totes les seves dimensions: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva, artística, científica i cultural tot potenciant l’autonomia personal i la creació progressiva d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, així com l’educació en valors cívics per a la convivència.

Aquesta etapa ha d’atendre progressivament el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de la comunicació i del llenguatge i les pautes elementals de convivència i relació social, les destreses logicomatemàtiques, així com el descobriment de les característiques físiques, socials i culturals del medi en què viuen els alumnes. A més, ha de facilitar que elaborin una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i que adquireixin autonomia personal.

En el nostre centre disposam de dues línies a tota l’etapa d’Educació Infantil. Comptem amb sis mestres tutores, mestres de suport educatiu, especialistes en Audició i Llenguatge i Pedagogia Terapèutica, mestra en Llengua Anglesa i Música i Orientadora de centre d’Educació Infantil i Primària.

A La Salle Maó busquem que la pedagogia sigui innovadora i estigui en millora continua. Per açò, dins de la nostra oferta educativa apostam per la línia metodològica del NOU CONTEXT d’APRENENTATGE (NCA). Un marc pedagògic i pastoral amb identitat pròpia que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que atorga sentit ple a l’educació de la persona abordant-ne de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumnat es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge. Projectes, entorns de nivell i entorns internivell són part d’una aposta i proposta d’educació integral que uneix aprenentatge cooperatiu, creativitat i visió solidària i que es recolza en els principis pedagògis de la metodologia NCA. 

Projectes

Els projectes NCA a Educació Infantil ens conviden a investigar i a respondre als reptes que se’ns proposen. 

Entorns de nivell

Als entorns de nivell aprenem jugant i fent. Els diferents entorns acompanyen els aprenentatges circulars de cada nivell i de l’etapa.

Entorns internivell

En els entorns internivell, l’alumnat es relaciona en grups compostos per alumnat de diferents nivells i grups. És un espai i una oportunitat per a desenvolupar la creativitat amb diferents propostes de materials i activitats.  

El nostre equip d’Educació Infantil

Eva Cladera Preto

Tutora 4tA d’Educació Infantil P3A

ecladera@lasallevp.es

Noe Mercadal Pascual

Tutora 4tB d’Educació Infantil P3B

nmercadal@lasallevp.es

Patri Andreu Adame

Tutora 5èA d’Educació Infantil P4A

pandreu@lasallevp.es

Joana Janer Coll

Tutora 5èB d’Educació Infantil P4B

jjaner@lasallevp.es

Sandra Campano Martín

Tutora 6èA d’Educació Infantil P5A

sandracampano@lasallevp.es

Marta Benages Carretero

Tutora 6èB d’Educació Infantil P5B

martabenages@lasallevp.es

Abril Sánchez Fernández

Tutora 6èB d’Educació Infantil P5B

abrilsanchez@lasallevp.es

Maria Jesús Barber Moll

Mestra de suport

mbarber@lasallevp.es

Neus Abella Félix

Mestra de suport

nabella@lasallevp.es

Laura Díaz Trujillo

Mestra d’Anglès i de suport

lauradiaz@lasallevp.es

Natàlia Gomila Palliser

Mestra de Música

nataliagomila@lasallevp.es

Maria Roser Torrents Juanola

Mestra d’Audició i Llenguatge

mariatorrents@lasallevp.es

Maria Ferrer Coll

Mestra de Pedagogia Terapèutica

mariaferrer@lasallevp.es