Ed. Primària

Etapa concertada de  anys

En el nostre centre disposam de dues línies a tota l’etapa d’educació primària. Comptam amb professors tutors,  professorat de suport, especialistes en audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica, orientador escolar, a més dels professors especialistes en anglès, educació física i música.

Busquem que la pedagogia sigui innovadora i estigui en contínua millora

Posem especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es presentin aquestes dificultats.

La nostra metodologia didàctica, pionera en molts casos, busca potenciar les qualitats de l’individu fent dels nostres alumnes persones conscients, crítiques, compromeses i responsables, preparades per afrontar el futur.

L’Educació Primària s’organitza en àrees que tenen un caràcter global i integrador

APRENENTATGE COOPERATIU

L’Aprenentatge Cooperatiu és una estructura d’aprenentatge, entesa com l’organització de tots els elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Consisteix en l’ús sistemàtic de grups reduïts d’alumnes que aprenen més i millor junts. Cadascun al màxim de les seves possibilitats, i junts, aprenen a cooperar per assolir objectius comuns i resultats beneficiosos per a tots i cada un dels membres del grup.

LECTURA EFICAÇ

El Programa de Lectura Eficaç és un recurs que ens permet aconseguir que els nostres alumnes siguin lectors competents i motivats. La lectura és la clau que dóna accés al coneixement, i la principal eina d’aprenentatge en les diferents etapes educatives, d’aquí la importància d’una lectura eficaç que desenvolupi la fluïdesa i la comprensió.

PROJECTE HARA o Educació en la interioritat

Hara és un projecte educatiu que treballa la interioritat, lloc on neixen tots els valors del caràcter propi dels Centres La Salle. Des de les aportacions de la intel·ligència emocional, l’acció educativa i la nostra experiència educativa, ens disposem a iniciar la maduració de la persona

PROJECTE ULISES

Estimulació integral primerenca

PROJECTE CREA

Desenvolupament de la intel·ligència lateral i emocional

PROJECTE IRATI

Gestió del coneixement

PROJECTE MAPPING

Ensenyar a pensar, aprendre a aprendre A través del programa Mapping, destaquem la importància, no només de fixar l’aprenentatge de coneixements (conceptes, procediments, actituds i valors), sinó d’afavorir un autèntic pensament estratègic que faci conscients als alumnes de com pensen, com i quan pot ser oportú utilitzar aquests coneixements i com ajustar els nostres recursos a les situacions a resoldre (recursos cognitius i emocionals).

El primer cicle de Primària

Aquest cicle és molt important ja que és la base, el fonament, de tot el seu posterior aprenentatge. L’assoliment de les matèries instrumentals és l’objectiu prioritari que ens proposam aconseguir durant aquests dos cursos. Per tal motiu donam molta importància a la lectoescriptura, entesa com a comprensió lectora i escriptura correcta, seguint l’ortografia natural i algunes normes ortogràfiques bàsiques. Sense deixar de banda els conceptes matemàtics, càlcul , numeració i resolució de problemes. Sempre seguint els valors lasal.lians del caràcter propi del centre.

A part dels continguts marcats anteriorment treballam diferents programes d’innovació com és el CREA, ULISES, MAPPING, per estimular sensorialment els nostres alumnes.

El segon cicle de Primària

Per bon funcionament i desenvolupament dels nostre alumnes del 2n cicle al llarg del curs duim endavant un gran bagatge d’activitats pedagògiques.

Per treballar la intel·ligència lateral i la creativitat es fan els programes d’Innovació crea. Un dels altres programes que feim servir per desenvolupar les capacitats intel·lectuals dels nostres alumnes elaboram mapes conceptuals a les àrees de coneixement del medi i de llengües.

Fent referència al programa lector tenim en marxa la nostra biblioteca d’aula i de casa on els alumnes poden fer ús del llibres per tal fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura. Durant la setmana també es van fent diferents lectures de llibres, històries,… i les seves comprensions. Feim ús dels mitjans audiovisuals (projectors d’aula) per realitzar el programa de lectura eficaç que consisteix amb un entrenament de l’ull fent exercicis programats de sèries de lletres i números que permeten a l’alumne ampliar el seu camp visual, desenvolupar l’habilitat visual i obtenir una bona agilitat davant la lectura. Trimestralment es passen unes proves de comprensió lectora amb les dues llengües per avaluar el rendiment dels alumnes.

Participam a totes les festes populars de la localitat que s’organitzen. Al llarg del curs feim les sortides pertinents per tal d’ampliar i reforçar els continguts treballats al llarg de trimestre sense oblidar l’aspecte lúdic.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies