En el nostre centre disposam de dues línies a tota l’etapa d’educació primària de 1r a 6è. Comptam amb professors tutors,  professorat de suport, especialistes en Audició i Llenguatge, de Pedagogia Terapèutica, Orientadora escolar, a més dels professors especialistes en Anglès, Educació Física i Música.

Busquem que la pedagogia sigui innovadora i estigui en contínua millora i posem especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es presentin aquestes dificultats.

La nostra línia metodològica didàctica, pionera en molts casos, busca potenciar les qualitats de l’individu fent dels nostres alumnes persones conscients, crítiques, compromeses i responsables, preparades per afrontar el futur.

L’Educació Primària s’organitza en àrees que tenen un caràcter global i integrador.

A l’etapa d’Educació Primària continuem amb la línia pedagògica i metodològica  del NOU CONTEXT d’APRENENTATGE (NCA). Un marc pedagògic i pastoral amb identitat pròpia que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que atorga sentit ple a l’educació de la persona abordant-ne de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumnat es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge. Projectes, entorns de nivell i entorns internivell són part d’una aposta i proposta d’educació integral que uneix aprenentatge cooperatiu, creativitat i visió solidària i que es recolza en els principis pedagògis de la metodologia NCA. 

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) que ja es viu a les aules de La Salle se sustenta sobre una innovadora proposta metodològica basada en diferents àmbits d’aprenentatge.

Els àmbits daprenentatge són els entorns didàctics que permeten articular el currículum de forma integradora i estan interconnectats entre sí, assegurant l’aprenentatge des de diferents mirades i a través de contextos propis fent possible una escola que assumeix noves realitats de coneixement.

Acollida

És un moment de trobada,
benvinguda, reflexió, interioritat,
planificació i motivació de la jornada.
Té un caràcter fonamentalment
social.

Seminari

Moment d’aprenentatge del coneixement
conceptual i procedimental que construeix el saber necessari per al desenvolupament d’altres
aprenentatges aplicats a tallers i projectes.

Taller

Té per objectiu
desenvolupar de forma
integradora les dimensions
de la persona: científicomatemàtica, humanística,
artística, tecnològica i
espiritual-transcendent.
Treballa de forma vivencial
mitjançant la manipulació,
experimentació.

Projecte

L’alumnat és el protagonista actiu del seu creixement.
Es presenten diversos escenaris interdisciplinaris      per a aprofundir en el desenvolupament competencial.
Es plantegen desafiaments relacionats amb la convivència, la
sostenibilitat, el coneixement d’un mateix, la història de l’art, els avenços de la ciència…

Tancament

És el moment que completa el cicle
aprenentatge. És un moment
de síntesi, autoavaluació,
metacognició i celebració.
Té un caràcter reflexiu, per
integrar lexperiència daprenentatge.

Equip docent d’Educació Primària

Anto Vidal Salleins

Tutora 1rB d’Educació Primària

antoniadeviana@lasallevp.es

Elena Franco Domenech

Tutora 1rA d’Educació Primària

elenafranco@lasallevp.es

Magda Bisbal Pons

Tutora 2nA d’Educació Primària

mabisbal@lasallevp.es

Rubén Mascaró Morello

Tutor 2nB d’Educació Primària

rubenmascaro@lasallevp.es

Belén Riva Triay

Tutora 3rA d’Educació Primària

belenriva@lasallevp.es

Maria Carreras Jiménez

Tutor 3rB d’Educació Primària

mariacarreras@lasallevp.es

Laura Sintes Fortuny

Tutora 4tA d’Educació Primària

laurasintes@lasallevp.es

Amelia Lluch Salas

Tutora 4tB d’Educació Primària

alluch@lasallevp.es

Rafa Llopis Bisbal

Tutora 5èA d’Educació Primària

rafaelllopis@lasallevp.es

Núria Carretero Andreu

Tutor 5èB d’Educació Primària

ncarretero@lasallevp.es

Sonia Sastre Pons

Tutora 6èA d’Educació Primària

soniasastre@lasallevp.es

Carlos Roca Muñoz

Tutora 6èB d’Educació Primària

carlosroca@lasallevp.es

Àngels Cardona Capó

Mestra d’Educació Primària

mcardona@lasallevp.es

Pili Pons Mantolán

Mestra d’Educació Primària

mpons@lasallevp.es

Natàlia Gomila Palliser

Mestra d’Educació Primària

nataliagomila@lasallevp.es

Álvaro Vaquero Mena

Mestre d’Educació Primària

alvarovaquero@lasallevp.es

Maria Ferrer Coll

Mestra d’Educació Primària i PT

mariaferrer@lasallevp.es

Ana Cardona Hita

Mestra d’Educació Primària i PT

anacardona@lasallevp.es

Amanda Rodríguez Arnal

Mestra d’Audició i Llenguatge

amandarodriguez@lasallevp.es

Mayte Castillejo López

Mestre de Pedagogia Terapèutica

maitecastillejo@lasallevp.es

Jorge Díaz Pérez

Mestre d’Educació Primària

jorgediaz@lasallevp.es