El Batxillerat està format per dos cursos acadèmics, entre les edats dels 16 i els 18 anys. Aquesta etapa és post-obligatòria i per tant triada per l’alumnat. L’objectiu de la Salle és aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida mitjançant una educació integral i humana.

Des de fa més de 100 anys, a La Salle Maó tenim una cura especial en la formació del nostre alumnat seguint el nostre caràcter propi. El nostre objectiu és proporcionar una formació humana de qualitat amb tots els mitjans pedagògics i tecnològics per aconseguir-ho.

Les tutories individuals amb estudiants i famílies juntament amb el nostre model d’avaluació ens permetran fer un acompanyament precís per interpretar els resultats i fer créixer els talents, la bona organització personal i fer que els estudiants prenguin actituds de maduresa davant la societat i la vida.

L’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació, la implicació directa amb el professorat que l’orienta en el seu projecte de vida i en la continuació dels seus estudis.

L’èxit dels darrers anys del nostre alumnat d’ESO i la continuació en l’etapa de Batxillerat es basen en aquests principis clau:

Acompanyament proper i atenció individualitzada de l’alumnat i les famílies. Amb tutories individualitzades, informació actualitzada sobre orientació acadèmica i professional, atenció a les necessitats educatives de l’alumnat, oferint les adaptacions metodològiques necessàries.

La preocupació de tots per l’excel·lència acadèmica. Amb una actitud de millora contínua, el nostre professorat aconsegueix una bona preparació dels seus alumnes per l’accés als seus estudis posteriors.

Continuïtat de la vida escolar i de la Comunitat Educativa. Gran part del nostre alumnat i famílies formen part de la nostra família lasal·liana, aquest fet fa que la comunitat educativa sigui estable en un clima familiar i proper.

La formació humana es segueix desenvolupant amb activitats i sortides, participació amb voluntariat, col·laboració amb les nostres ONG’s, projecte HARA-interioritat, projecte d’Acció Social i projecte de Pastoral. Amb alumnat major d’edat es pot col·laborar amb els nostres propis projectes de cooperació de PROIDEBA a altres països.

En el nou Batxillerat de La Salle Maó oferim tres modalitats o itineraris: Batxillerat Humanístic i Social, Batxillerat Científic i Batxillerat General, amb els que l’alumnat podrà preparar el seu accés a estudis universitaris de qualsevol branca de coneixements.

La preparació del nostre professorat i estabilitat de l’equip docent, pendents dels canvis educatius i innovacions metodològiques; formant-se continuament i assumint els nous reptes educatius.

Itineraris 1r de Batxillerat curs 24-25

Matèries comuns

Educació Física

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Estrangera I (Anglès)

Treball de Recerca de Batxillerat

Religió o Atenció educativa

Matèries de modalitat

Científic

Matemàtiques I

i dues matèries entre:

Física i Química

Biologia, Geologia i Ciències Ambientals

Tecnologia i Enginyeria I

Humanitats i CCSS

Llatí I

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

i dues matèries entre:

Economia

Història del món contemporani

Literatura Universal

General

Matemàtiques generals

i dues matèries entre:

Economia, Emprenedoria i Activitat empresarial

i qualsevol matèria de modalitat

Matèries optatives

Programació i Tractament de Dades I

Alemany I

Tècniques experimentals

o qualsevol de les matèries pròpies de la modalitat triada o d’altres modalitats