El servei de menjador escolar de La Salle Maó és un servei de qualitat i a disposició de tot l’alumnat del centre i de les famílies que el vulguin conéixer.

El menjar s’elabora sempre a la cuina pròpia de l’escola i, a més del menú diari, també s’elaboren menús de dieta en cas d’indisposició i menús per a tot aquell alumnat amb algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària i necessiten un menú adaptat durant tot el curs (imprescindible presentar informe mèdic).

La disponibilitat del servei són tots els dies lectius del curs escolar des del mes de setembre fins al mes de juny.

L’horari del servei és de 12,24 a 15 hores a les etapes d’Educació Infantil i Primària i de 14 a 15 hores a ESO.

 

Accés directe als menús del menjador

Ús del menjador

L’ús del servei de menjador escolar es pot fer de dues maneres:

1. Alumnat FIXE. Tot aquell alumnat que fa ús del menjador més de dos dies fixos setmanals. Els cobraments d’aquests usuaris es faran mensualment a través del banc. Els dies que l’alumnat no assisteix al servei, es descomptaran a partir del tercer dia. Aquest descompte s’aplicarà en el cobrament del mes següent. 

2. Alumnat esporàdic o de TIQUET. Aquelles persones que ho utilitzen puntualment i han de comprar un tiquet diari a la secretaria del centre. Una altra forma és, comprant un talonari de tiquets diaris de menjador i utilitzar-lo quan l’alumnat o la família ho necessiti. Cada alumne portarà el tiquet de menjador i el lliurarà al responsable de control de tiquets diari.

Tarifes Menjador escolar

Alumnat FIXE:  7,50 €/dia
TIQUET
diari (no fixe): 9,00 €/dia

INFORMACIÓ IMPORTANT

L’alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries hauran d’aportar en corresponent certificat mèdic. En cas contrari no es farà cap menú específic i no podran utilitzar el servei.

L’alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries haurà de ser usuari FIXE del servei.

L’alumnat de TIQUET que tengui al·lèrgies o intoleràncies alimentàries podrà utilitzar el servei de menjador sempre i quan avisin per escrit a la secretaria del centre i a cuina amb un mínim de tres dies d’antelació.

Formulari d’inscripció al servei de menjador

A complimentar només pels usuaris FIXES mensuals

Si ho voleu fer en paper i entregar-ho a Secretaria, us podeu descarregar el següent pdf:

Si teniu problemes per a la realització del formulari online, provau-ho de fer-lo directament al següent enllaç:

El centre La Salle Maó es reserva el dret d’admissió al servei de menjador escolar. Tenint en compte que el menjador escolar és un servei privat, aquelles persones que tinguin un comportament inadequat, a dins dels mateixos, que dificultin el normal desenvolupament del servei i/o que no respectin l’autoritat de les persones responsables.