La Salle presenta l’escola del futur amb el Nou Context d’Aprenentatge (NCA)

A partir del curs 2019-20 les aules dels centres La Salle es converteixen, després d’un procés progressiu testat en els darrers anys, en nous espais d’aprenentatge en els que s’ofereix una resposta a les necessitats de l’escola d’avui des del que hem anomenat Nou Context d’Aprenentatge (NCA).

Partint de l’evidència de que vivim en un món que canvia amb rapidessa, on les formes de relacionar-se, entendre el que ens envolta i adquirir coneixements s’han reinventat, l’educació i l’aprenenetatge no es queden fora d’aquesta realitat, i La Salle l’ha traduït en una proposta integral que es fixa en els protagonistes – alumnat, educadors i educadores i famílies – i que té com a finalitat que els infants i joves creixin com a persones, sent protagonistes i creadors d’un món millor, més solidari i evangèlic. 

La Salle, des de la tradició i la innovació, vol ser una escola que prepara per a la vida, sent sensible a una societat canviant, dotant-se de dinamismes que permetin el desenvolupament de competències i capacitats dins d’un context d’aprenentatge que té molt presents les demandes socials.

A la pregunta de què és el Nou Context d’Aprenentatge, la resposta és tan senzilla com complexa: NCA és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que atorga sentit ple a l’educació de la persona abordant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament.

Recolzat en principis pedagògics concrets i àmbits didàctics per a la seva implementació, NCA posa a l’alumnat al centre de l’aprenentatge, proposa als educadors i educadores com a guies i mediadors d’aquest procés, i a les famílies com a agent actiu participant en ell.

A més, s’integren de manera eficient els programes que al llarg d’aquests anys s’han desenvolupat a les aules i que, sens dubte, són germen d’aquest pas endavant que confirma l’aposta ferma de La Salle per la innovació i la renovació permanent en la manera deducar i aprendre.

NCA és un mètode fonamentalment experiencial, on l’alumne és protagonista del seu propi aprenentatge, que es basa en un model relacional, d’aprenentatge connectat, de construcció pedagògica de l’ésser, i on el context i els espais són essencials per, a més d’adquirir habilitats curriculars, interioritzar altres habilitats necessàries per al desenvolupament personal.

Així, La Salle dóna la benvinguda avui a l’escola del demà, i tu (alumne, educador o família) ets protagonista d’aquest gran pas que hem anomenat NCA.