Equip Directiu La Salle Maó

L’equip directiu és el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. És l’òrgan que coordina l’acció global de tot el centre, dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa en les diferents etapes i col·labora en l’organització i coordinació de l’acció educativa realitzada pels educadors, mestres i professors.

És responsabilitat de l’Equip Directiu impulsar les diferents activitats del centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. A més, ha de vetllar per la correcta aplicació del caràcter propi i fomentar l’actualització pedagògica i la formació permanent del professorat.

També és responsabilitat de l’Equip Directiu, fomentar la participació de les famílies i fer funcions de representació del centre i de coordinació amb l’Entitat Titular i l’AMPA.

En definitiva, a La Salle Maó, tenim un Equip Directiu format per persones diverses, amb les quals compartim reflexions i tasques, i treballam conjuntament i amb il·lusió en l’exercici de les nostres funcions per impulsar i dur endavant el projecte educatiu del nostre centre.

Jorge Díaz Pérez

Director General

dirgenmao@lasallevp.es

Maria Jesús Barber Moll

Cap d’Estudis d’Infantil

capestudisinfantilmao@lasallevp.es

Elena Franco Domenech

Cap d’Estudis de Primària

capestudisprimariamao@lasallevp.es

Óscar Mercadal Gomila

Cap d’Estudis d’ESO

capestudisesomao@lasallevp.es

Tonyi Coll Orfila

Cap d’Orientació de centre

orientacioesomao@lasallevp.es

Magda Bisbal Pons

Cap de Pastoral

pastoralmao@lasallevp.es

Carlos Roca Muñoz

Delegat d’Identitat

carlosroca@lasallevp.es

Hno. Rafael Matas Roselló

Representant Ctat. Menorca

rafamatas@lasallevp.es

Organigrama de centre

En la següent fotografia es pot veure l’organització i estructura dels diferents òrgans col·legiats del centre, com són: claustres, departaments, coordinacions i seccions de La Salle Maó.