Protocols d’Intervenció Educativa

La primera Assemblea de la MEL (Missió Educativa Lasal·liana) del Sector València-Palma, va concretar dins l’àmbit del nostre estil educatiu “Enriquir la nostra oferta educativa des de l’obertura a altres realitats (Objectiu 24). Aquest objectiu es va materitzar en la línia d’acció:

Facilitar protocols d’actuació als educador i educadores per a l’atenció de realitats educatives especials que s’estan presentant en els nostres centres” (L.A.24.03).

L’execució d’aquesta responsabilitat i el seu seguiment recau sobre l’Equip d’Orientadors i Orientadores del Sector.
Tant l’observació com la detecció i la resposta estan implicites en la nostra tasca, des de la Identitat, el nostre Caràcter Propi i el nostro Projecto de Missió.

El present material sorgeix de l’observació de la realitat i la detecció d’una necessitat: la d’atendre les demandes de l’equip docent cap a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especiales (NEE).

Malgrat que són moltes les realitats i necessitats socioeducatives, l’equip d’orientadors i orientadores ha realitzat una selecció de les més freqüents a les nostres aules. Esperam que us resulti d’utilitat en la vostra tasca diària i respongui a les vostres expectatives en l’acompanyament dels infants i joves de les nostres obres.

Tipus d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) (per a descarregar el document, cliqueu en la imatge)

– Altes Capacitats
– Autisme
– Baixes Capacitats
– Discapacitats Auditives
– Discapacitat Visual
– Discapacitat Motora
– Disortografia
– Síndrome de Asperger
– Síndrome de Down
– Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat
– Trastorns de lectura
– Trastorns específics del llenguatge
– Trastorn negativista desafiant (TND)