Preus del serveis – Curs 2022-2023

Serveis educatius

Departament d’Orientació – 10 €/anuals

Projecte TAC de centre – 50 €/anuals

Sallenet – 20 €/anuals

Assegurança escolar – 20 €/anuals

Serveis complementaris

Menjador escolar

Tiquet diari – 8,50 €

Alumnat fixe diari – 7,50 € (alumnat que queda tres dies o més)

Escola matinera (AMPA)

Fins a 30 minuts socis – 20 € mensuals

Fins a 30 minuts no socis – 35 € mensuals

A partir de 30 minuts – 40 € mensuals

A partir de 30 minuts no socis – 55 € mensuals

Preu per dia socis – 3 €

Preu per dia no socis – 5 €

Aportació voluntària

L’aportació voluntària té un caràcter totalment voluntari, no se realitza amb motiu de la impartició de cap ensenyament de caràcter gratuït ni tindrà cap tipus d’incidència en l’escolarització de l’alumnat del centre.

Aportació un alumne/a – 18 € mensuals (setembre a juny)

Aportació dos alumnes o més – 30 € mensuals (setembre a juny)