TEST “ITECA” 1r ESO


Aconseguir un rendiment escolar adequat depèn, en bona part de la posada en pràctica de totes les aptituds i capacitats mentals de les persones, de tal manera que se produeixi una comprensió i assimilació progressiva de continguts, habilitats, processos i tècniques amb l’objectiu d’usar les més adients davant els problemes de la vida.

Aquests processos d’aprenentatge són un treball que ha de fer cada persona, cada estudiant, essent imprescindible que ell vulgui fer-ho i que sàpiga aprendre.

Amb la prova ITECA, aconseguim atracar-nos a la valoració subjectiva de cada alumne en relació a un conjunt de preguntes relacionades amb els aspectes bàsics involucrats dins cada procés d’aprenentatge, com són:

MOTIVACIÓ: factor relacionat amb el desànim, el disgust, la queixa, el conformisme la voluntat i l’esforç personal per aconseguir el que es vol, aspecte molt relacionat amb  l’ambient, estimulant o no de l’entorn, però també amb les aspiracions personals i la visió de futur del que s’està fent en aquest moment.

-AMBIENTACIÓ, PLANIFICACIÓ I CONCENTRACIÓ: Intentar saber cóm aplica cada alumne els aspectes esmentats que tenen relació amb factors ambientals, com la postura d’estudi, les renous dins l’ambient d’estudi, el lloc, el respecte familiar per tenir un horari i lloc adequat per estudiar.  Analitza també aspectes com l’ordre personal del lloc, de l’organització de les tasques prioritàries a fer cada dia, les pèrdues de temps, la regularitat i l’hàbit d’estudi en el dia  a dia.  I també insisteix en la necessitat de tenir regularitat, constància i tenacitat en mantenir la concentració evitant les distraccions.

-MÈTODE DE TREBALL PERSONAL:  es refereix a saber estudiar, a tenir una manera personal de preparar els controls i treballs que  a més tingui èxit.  Així es parla, d’aspectes com la lectura reflexiva, la comprensió del que es llegeix, formes de memoritzar, estudi de teoria i la necessitat de repetir activitats pràctiques.  És a dir, es parla de tècniques d’estudi concretes que la persona ha d’anar utilitzant i fent-se seves per preparar bé els controls i treballs.

-ACTIVITAT A CLASSE: L’ensenyament dins el grup classe, possibilita moltes coses positives, però si no s’està atent i s’aprofita bé el temps i l’oportunitat de tenir els professors al davant per demanar dubtes, per escoltar bé, per corregir bé els deures, etc, els resultats poden ser molt minsos.

ANSIETAT: S’estudia també el nivell de tensió que genera en la persona el fet de l’estudi, ja que convé ser conscient del patiment o intensitat de desgast personal que s’hi pot invertir.  Un nivell mitjà d’ansietat, pot ajudar a estar més receptiu i connectat per fer els controls i mantenir l’atenció dins classe, però en excés perjudica molt, perquè bloqueja i provoca angoixa, pessimisme i molt poca confiança en un mateix.

És una prova grupal, tipus screening i que s’ha de contextualitzar amb l’observació del treball a classe i a casa.