TEST “BADYG-M” 2n ESO

Aconseguir un rendiment escolar adequat depèn, en bona part de la posada en pràctica de totes les aptituds i capacitats mentals de les persones, de tal manera que se produeixi una comprensió i assimilació progressiva de continguts, habilitats, processos i tècniques amb l’objectiu d’usar les més adients davant els problemes de la vida. En diríem, “aplicar la intel·ligència a la vida quotidiana, i als reptes que aquesta ens va plantejant”.

Aquests processos d’aprenentatge són un treball que ha de fer cada persona, cada estudiant, essent imprescindible que ell vulgui fer-ho i que sàpiga aprendre, independentment de la capacitat innata de la persona.

Amb la prova BADYG-M, aconseguim atracar-nos a la valoració objectiva de cada alumne en relació a un conjunt de proves (9 proves) relacionades amb els aspectes bàsics involucrats dins el procés d’aprenentatge, com són:

ANALOGIES VERBALS: factor relacionat amb el raonament i comprensió verbals. Analitza la capacitat d’establir relacions inductives de tipus analògic en una gran varietat de continguts d’informació; així s’han de relacionar aspectes com tot/res, causa/efecte, Semblança, ús necessari, subordinacions, proximitat, oposició…

-SÈRIES NUMÈRIQUES: intenta saber cóm aplica el raonament serial numèric o l’aptitud per a determinar regularitats lògiques en una seqüència de nombres.  Se necessita, per tant, una bona base de càlcul mental i en alguns casos s’ha de tenir coneixements necessaris per deduir la sèrie.  S’usen operacions variades, com sumar, restar, multiplicar i dividir.

-MATRIUS LÒGIQUES:  es refereix al tipus de raonament menys automatitzat, menys treballat culturalment, que es medeix amb continguts figuratius, amb sèries o matrius de figures. S’utilitza una matriu de 2×4 en la que es poden establir relacions entre les figures tant en sentit horitzontal com vertical relatives a tamany, forma, color, posició relativa, trama, nombre o quantitat.

-COMPLETAR ORACIONS:  analitza la capacitat de bon ús de vocabulari així com recordar experiències i coneixements previs. S’ordenen per dificultat i cada proposició reflexa una situació pràctica de l’entorn o més generals que poden englobar més d’un ambient.

PROBLEMES NUMÈRICS: estudia també  la capacitat del raonament numèric a més de l’aplicació d’operacions numèriques en problemes numèrics/verbals.  Inclou una valoració de la rapidesa en l’execució.  És una prova que necessita d’una bona motivació envers l’activitat.  Depèn també dels coneixements previs, que en general han estat treballats a l’escola des de molts de cursos enrere.

-ENCAIXAR FIGURES: avalua el subfactor espacial estàtic amb figures bidimensionals.  S’han de realitzar vàries operacions mentals durant l’exercici: girs de figures, comparació de dimensions, direcció i posició de les línies que emmarquen una superfície, diferenciació d’intensitats de trama a les figures. Possibilita conèixer la capacitat més abstracta de la intel·ligència.

-MEMÒRIA DE RELAT ORAL: La memòria se considera un factor primari de la intel·ligència i que correlaciona molt bé amb el rendiment escolar.  S’hi afegeix la possibilitat de midar també la comprensió oral.  Primer escolten un relat i després contesten a preguntes sobre el que han escoltat.

-MEMÒRIA VISUAL ORTOGRÀFICA: Computa la retenció de memòria a llarg plaç amb paraules que es pronuncien igual però que s’escriuen de diferent forma. Implica una bon entrenament en la visualització de paraules. Relacionat amb l’hàbit lector.

-DISCRIMINACIÓ DE DIFERÈNCIES: prova ràpida d’atenció i discriminació visual.  Ordenada en ordre de dificultat, intenta mesurar la percepció i la rapidesa en la comparació de petits detalls en figures similars.

-INTEL·LIGÈNCIA GENERAL: la puntuació aquí resulta de la suma global de les sis primeres proves i se considera una de les millors estimacions d’intel·ligència general actualment.

-RAONAMENT LÒGIC: la puntuació aquí resulta de la suma global de les tres primers proves i se considera molt important per entendre que és més important valorar les operacions mentals que diferenciar només els continguts en les operacions implicades. Cal destacar que és una puntuació madurativa, evoluciona i canvia amb l’edat.

És una prova grupal, tipus screening i que s’ha de contextualitzar amb l’observació del treball a classe i a casa. Resulta molt interessant de cara a l’orientació vocacional i la presa de decisions acadèmiques-formatives.