Select Page

Concurs redacció Sant Jordi a ESO

BASES DEL VIII PREMI SANT JORDI – LA SALLE DE CREACIÓ DE RELAT BREU 

El Departament de Llengües del CC La Salle de Maó convoca el VIII Premi Sant Jordi de creació de relat breu amb l’objectiu de fomentar la creativitat literària entre tots els estudiants de secundària de La Salle a través de la creació pròpia de contes o relats breus.

Es poden presentar a aquest premi tots els alumnes de secundària del CC La Salle Maó.

S’estableixen dues categories:

Per a estudiants de primer cicle de secundària.
Per a estudiants de segon cicle de secundària.

Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres.

Les obres, que es poden presentar en llengua catalana i/o castellana, han de tenir una extensió màxima de quatre fulls a doble espai i en lletra arial 12. En tots els casos se n’han de presentar quatre còpies.

Els originals s’han de presentar al despatx de cap d’estudis del centre fins dia 13 d’abril de 2018.

Les obres s’han de presentar amb títol i pseudònim. Dins un sobre a part, en el qual s’ha de repetir el títol i el pseudònim, hi han de figurar les dades personals de l’autor/a (nom i llinatges i curs). A l’exterior del sobre hi ha d’haver escrita la categoria, el títol de l’obra i el pseudònim, però no el nom de l’autor o autora.

El dictamen del jurat es farà públic dia 23 d’abril de 2018, en un acte que se celebrarà a l’hora del pati.

El jurat estarà integrat per un professor/a de català, un professor/a de castellà, un representant de l’equip directiu, un representant dels alumnes i un representant dels pares.

El jurat valorarà les obres presentades i escollirà les mereixedores dels dos primers premis de cada categoria. El jurat, igualment, seleccionarà aquelles obres que, al seu parer, mereixin ser publicades a la pàgina web i/o a la revista escolar del centre.

Per a cada categoria s’estableixen els premis següents:

Primer premi llengua catalana i castellana: consistirà en un llibre, una rosa i una pujada d’1 punt en la nota final de la 3a avaluació de la llengua en què estigui redactat el treball.
Segon premi llengua catalana i castellana: consistirà en un llibre, una rosa i una pujada de 0.5 en la nota final de la 3a avaluació de la llengua en què estigui redactat el treball.

Tots els concursants tindran un record de la seva participació en la convocatòria.
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies