Oferta educativa. Etapes

by | gen. 24, 2018

Les nostres etapes educatives

Escoleta.

Primer cicle d’Educació Infantil (0 a 3 anys). En l’Escoleta entenem que l’educació durant aquests primers anys és el pilar i la base del futur del nostre alumnat. Durant aquest temps es forma una personalitat, una manera de fer, uns aprenentatges que volem acompanyar i afavorir.

Infantil.

Segon cicle d’educació infantil (3 a 6 anys) de doble línia. El segon cicle té com a objectiu principal amb seguir un desenvolupament integral i harmònic dels alumnes en els diferents plans: físic, motor, emocional, afectiu, social i cognitiu.

Primària.

Una de les característiques principals de l’educació primària (6 a 12 anys) de La Salle Maó és, que l’alumnat que cursa aquesta etapa pugui continuar amb el seu creixement com a persones, adquirint els coneixements i habilitats necessaris, donant importància als hàbits de treball, l’autonomia i autoestima.

ESO.

En la nostra proposta d’Educació Secundària, destaquem l’acompanyament necessari en aquestes edats. La nostra metodologia continua basant-se en l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes educatius. Desenvolupem i consolidem els hàbits d’estudi i de treball. Els preparem per a la seva incorporació a estudis posteriors i en el món laboral i els formem per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.