El diumenge 23 d’octubre a les 10:00h a la zona del pàrquing de Binisafúller, la professora de Geografia i quatre alumnes de la classe de 3r ESO A ens vam adherir a una de les excursions programades pel GOB sobre el lema Menorca InSOStenible. Aquesta en concret tractava de “L’esgotament d’aqüífers a Menorca” que es registren a les extenses zones de jardins de gespa de les urbanitzacions. Es tractava de conscienciar-nos de la gran problemàtica existent a la nostra illa per manca d’aigua, la sequera i la disminució de recursos motivada per la falta de pluja dels darrers anys i l’augment de la demanda turística a Menorca.

El consum habitual d’aigua per persona està estimat entre 150 i 200 litres per persona i dia i a les urbanitzacions amb jardineria de gespa de 1000 a 1500 litres per persona i dia i, afegint que es preveu un major consum d’aigua per jardineria a futurs projectes d’urbanització, s’ha de conscienciar als residents i no residents que s’han de prendre mesures urgents.

Sabem que la nostra situació no és comparable amb altres llocs turístics com per exemple els Pirineus on les reserves hídriques no s’esgoten de forma tan extrema.

Increment de la despesa d’aigua a Sant LLuís:

El GOB promou alternatives per racionalitzar l’aigua i fer-ne un bon ús, com per exemple: sembrar plantes autòctones, recuperar cisternes antigues i l’obligació d’instal·lar cisternes i sancionar als qui en fan mal ús.

Una solució per disminuir la despesa d’aigua pot ser reduir el preu de l’aigua a la gent que en faci un ús responsable i incrementar el preu a les persones que no  en facin un bon ús.

Elías Buxó Lora
Guillermo Pedrosa Borrás
Pau Serra Sierra
Félix Terrés Carreras