Resolució de l’conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts:
a)Unitats familiars que, durant el curs escolar 2021-2022, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària.
Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2021-2022.

Tipus de beneficiaris
En cas que es compleixin els requisits exposats en el punt anterior, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:
a) Beneficiaris directes:
-Alumnes que es troben en situació d’acolliment.
-Família víctima de violència de gènere. 
-Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem, els quals només poden optar a una de les dues categories que s’estableixen a continuació, sempre que compleixin el requisit exposat en el punt cinquè:
-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
-Alumnes en els quals concorre alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

  • Alumnes que durant el curs 2021-2022 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no hi ha cap altre centre més proper al seu lloc de residència.
  • Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

Presentació de sol·licituds i termini
1.Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura en l’annex 2 de la Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa .
2.En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2021-2022, o en el cas que se sol·licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport, la petició s’ha de formular en un únic imprès.
3.Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.
4.En el supòsit d’admissió de sol·licituds d’alumnes d’incorporació tardana (alumnes matriculats a partir del 20 de setembre de 2021), es poden presentar propostes del 25 d’abril al 4 de maig de 2022. El llistat provisional per a alumnes nouvinguts es publicarà als centres abans del dia 30 maig de 2022.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies