Data de presentació de sol·licituds: del 8 de maig al 20 de setembre.

Com sol·licitar una ajuda NESE del Ministeri d’Educació i Formació Professional?

Accedeix al següent enllaç:

En aquesta pàgina, en el menú de l’esquerra trobareu la informació següent:

  1. Tipus d’ajudes

-Quines persones poden demanar aquestes ajudes.

-Per a quins estudis pots sol·licitar aquesta ajuda.

-Quants doblers pots rebre per l’ajuda: Ajudes directes, subsidis i altes capacitats.

  1. Com sol·licitar l’ajuda

-Entrada en la seu electrònica.

-Com registrar-te.

-Com emplenar el formulari online.

S’han d’emplenar les dades relatives a l’estudiant, les dades de la unitat familiar i les dades acadèmiques. Assegurau-vos de clicar en la tercera pàgina en el quadrat final del full, en cas contrari la  beca quedarà en esborrany.

  1. Què necessites

En aquest apartat s’expliquen els factors que es valoren per a concedir aquestes ajudes i la documentació que s’ha de presentar.

-L’edat i el tipus de centre.

-La necessitat de suport educatiu.

-La situació econòmica. Si no compliu els requisits econòmics per a rebre ajudes, podeu rebre certs subsidis sempre que compliu la resta de requisits.

NOVETAT DE LA CONVOCATÒRIA 2023-24: 

Subsidi per a despeses addicionals de caràcter general, de 400 €, per a tots el sol·licitants que cumpleixin els requisits per obtenir l’ajuda per alumnat amb NESE, d’acord amb els requisits establerts en la convocatòria. No és necessari justificar la despesa.

Per a més info: