Col·legi La Salle Maó

Carrer Vassallo 123-125
07703 Maó (Menorca) Illes Balears – Espanya
Tel. 971 35 61 14
mao@lasallevp.es

Direcció del Centre
Jorge Díaz Pérez    dirgenmao@lasallevp.es

Administració / Secretaria del centre
Paqui Ramón i Olivia García    mao@lasallevp.es

Recursos humans    rrhhmao@lasallevp.es

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària
Maria Jesús Barber Moll  capestudisprimariamao@lasallevp.es

Cap d’Estudis de Secundària
Óscar Mercadal Gomila  capestudisesomao@lasallevp.es

Cap Departament d’Orientació
Tonyi Coll Orfila orientacioesomao@lasallevp.es

Cap Departament de Pastoral
Magda Bisbal Pons  pastoralmao@lasallevp.es

Associació de Famílies d’Alumnat
ampalasallemao@lasallevp.es