Ajuts individualizats de menjador 2021

Finançar part del cost del servei de menjador escolar als alumnes amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID-19 que no hagin obtingut ajut en la convocatòria publicada en data 6 d’octubre de 2020 i que durant el curs 2020-2021 cursin estudis d’educació infantil, educació primària o educació secundària en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o en centres privats concertats en què s’imparteixin estudis obligatoris, o que estiguin adscrits a un centre concertat en què s’imparteixin estudis obligatoris, així com afavorir l’escolarització i compensar els alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil que per conveni formen part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària.

1. Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:

a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.

b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent.

c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.

d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:

– Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
– Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
– Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
– Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
– Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
– Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
– No tenir cap tipus de prestació.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies