Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 14 de juny de 2024 de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 5 de juny de 2024 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025

Beneficiaris (a qui van destinats aquests ajuts)
Unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025 tenen infants escolaritzats en ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació especial bàsica, formació professional bàsica, educació secundària obligatòria i transició a la vida adulta en:
– un centre docent públic no universitari
– un centre privat concertat on s’imparteixen estudis obligatoris, o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris
– un centre del primer cicle d’educació infantil

Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador pel curs 2024-25.

Període de presentació de sol·licituds
El període de presentació de les sol·licituds és el següent:
– del 19 al 28 de juny de 2024 (ambdós inclosos) 1o Cicle d’Infantil.
– del 24 al 28 de juny de 2024 (ambdós inclosos) 2o Cicle d’Infantil, Ed. Primària i Ed. especial.
– Del 26 de juny al 5 de juliol de 2024 (ambdós inclosos) Ed. Secundària.

Model de sol·licitud i manual per a les famílies:

Model 2A

Model beneficiari

Manual

Per a més info: