En aquest apartat hi ha tot el que fa referència a l’organització del centre, tant a informacions de l’Equip Directiu, Secretaria i administració, Orientació, Pastoral, Comissions Pedagògiques…

Leave a Reply

Your email address will not be published.