El nostre centre La Salle Maó s’ha tornat a adherir aquest curs 2018-19 al programa EOIES que oferta la Conselleria d’Educació en l’àmbit d’idiomes estrangers. Per tant, donam l’oportunitat de que els nostres alumnes de 4t d’ESO puguin aconseguir un certificat acadèmic oficial en llengua anglesa i llengua alemanya reconegut pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Nivells  que  s’avaluaran

Anglès:             Alemany:

Bàsic 2                 Bàsic 2

Intermedi 2

Habilitats  que  s’avaluaran

– Comprensió lectora
– Comprensió auditiva
– Expressió escrita
– Expressió oral
– Ús de la llengua

Qualificacions

Per obtenir la qualificació global d’Apte  cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60 %, i la suma total de totes  les  parts  amb mínim de 60%.

La inscripció a les proves dóna dret a presentar-se a la convocatòria ordinària en els mesos maig/ juny i extraordinària en el mes de setembre.

Als alumnes que hagin superat la prova, se’ls expedirà un certificat acadèmic oficial.

Dates d’inscripció

La inscripció per a la realització de les proves s’ha de fer en el període comprès entre els dies 22 de gener i 5 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Per tal que el procés d’inscripció es pugui considerar finalitzat s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.

Cada alumne haurà d’emplenar un formulari d’inscripció per a cada prova, on consti l’idioma i curs del qual s’avaluarà.

Documentació

– Fotocòpia del DNI o NIE
– Fotografia tamany carnet
– En cas de família nombrosa cal presentar fotocòpia del document acreditatiu – Full d’inscripció
– Resguard del pagament de les taxes. Aquest pagament es podrà fer de manera telemàtica mitjançant la pàgina de l’ATIB o bé amb accés directe des de la pàgina web de l’escola, mao.lasalle.es.

Taxa ordinària: clickar aqui.

Taxa família nombrosa general: clickar aqui.

La impossibilitat de realitzar la prova no dona dret a la devolució de les taxes.

Les persones que facin el pagament i/o presenti la documentació fora de termini no tindran dret a la devolució de les taxes.

Taxes

Inscripció ordinària: 22,80 €

Alumnes que acreditin ser membres d’una família nombrosa general: 11,40  €

Hi ha exempcions i bonificacions segons condicions familiars, pel que fa al pagament d’aquestes taxes que cal consultar a la pàgina web de la nostra escola, secció EOIES. Per poder veure-ho, clickar en el següent enlla: exempcions i bonificacions

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:

Calendari  i lloc de les  proves

Convocatòria  ordinària  a l’Escola  Oficial  d’Idiomes  de  Maó.  Maig  2019

Anglès

Certificat Nivell Bàsic 2: prova escrita 24  de  maig, 17’00  hores.

Certificat Nivell Intermedi 2: prova escrita 22  de  maig, 16’00  hores.

Alemany

Certificat Nivell Bàsic 2: prova escrita 29  de maig, 17’00  hores.

Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 22 de maig i el 21 de juny.

Convocatòria  extraordinària. Setembre 2019

Anglès

Certificat Nivell Bàsic 2: prova escrita 5 de setembre, 17’00  hores.

Certificat Nivell Intermedi 2: prova escrita 3 de setembre, 16’00  hores.

Alemany

Certificat Nivell Bàsic 2: prova escrita 11 de setembre,17’00  hores.

Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’2 i el 27 de setembre.

Anabel Moya, Ángeles Morlá i Irene Villalonga.

Professores del departament de llengües estrangeres.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies