La polítitca de qualitat és un breu document, integrat dins el manual de qualitat, que resumeix i estableix la missió, visió i valors i el compromís dels objectius de qualitat

– La missió defineix quina és la nostra labor, és a dir, continuar la tasca i l’esperit de Sant Joan Baptista de La Salle, de forma oberta a totes les famílies especialment als més necessitats i oferint als nostres alumnes una educació integral basada en els valors cristians

– La visió defineix les nostres metes que pretenem aconseguir en el futur, especialment a les següents: alumnes, família, entorn, personal del centre i organització

– Els valors són els principis ètics i les nostres pautes de comportament, com són: l’humanisme de l’escola cristiana; priorització de la justícia, especialment als més necessitats i la feina escolar dins de la dimensió comunitaria

Per a descarregar la política de qualitat, clickar aquí: poltica_de_qualitat2012-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.