Ahir, 22 de setembre, alumnes de 3r i 4t ESO participaren en l’experiment organitzat pel CenMat, (Centre d’Aprenentatge científic Matemàtic) (experiment) i, a la vegada, en la proposta internacional Eratosthenes Experiment, en els quals es demanava calcular la latitud de cada centre escolar participant

En què consistia l’experiment?

Aprofitant que ahir era l‘Equinocci de la Tardor, el qual es defineix com que l’eix de la Terra és perpendicular al radi que uneix la Terra i el Sol i, per tant, la duració del dia i de la nit és la mateixa, llavors es que es tractava era de repetir el raonament que va fer Eratóstenes de Cirene que, en el segle III abans de crist, va poder mesurar el radi de la terra amb la tecnologia d’un bastó de fusta i la força del seu enginy.

Llavors, els nostres alumnes realitzaren un experiment semblant al d’Eratóstenes al pati de l’escola, ja que basant-nos en la propietat de que” l’eix de la Terra és perpendicular al radi que uneix la Terra i el Sol”, és bo de veure que, al migdia solar, el rajos de sol formaran un angle amb la vertical del lloc que coincideix amb la latitud d’aquest mateix lloc on està ubicat el nostre centre escolar
D’aquesta manera, posant un pal perpendicular al terra i mesurant l’ombra proyectada, es pot calcular l’angle de la hipotenusa amb el pal i, aquí és on radica la “màgia” de l’experiment, aquest angle coincideix amb la latitud geogràfica del lloc a on es fa la mesura.

Per fer l’experiment, abans de tot s’havia de calcular el migdia solar (que no coincideix amb el migdia civil de les 12:00). Per a La Salle Maó (i, per extensió, a Maó) l’hora del migdia solar eren les 13:35h, és a dir, l’hora de la pràctica.

Per tant, a les 13:35, els alumnes mesuraren l’ombra de 6 pals diferents, Posteriorment, construiren 6 triàngles rectangles i mesuraren l’angle de dues maneres: amb un transportador d’angles i amb la raó trigonomètrica de la tangent. Es feren els càlculs i s’obtingué un promig de la latitud geogràfica del nostre centre, que va ser:

de 39º, mesurats amb un transportador d’angles i de 39º 23′ 21,45″, mesurats amb l’arcotangent. Aquesta darrera mesura ha estat molt precisa ja que només ha tingut un error d’un poc més d’un 1% respecte al valor real mesurat amb el GPS del Google Maps. NO ESTÀ GENS MALAMENT!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.