Departament de Pastoral

La comissió de pastoral està formada per diferents membres de la Comunitat Lassaliana que representen totes les etapes educatives del centre, com són: personal docent, comunitat de germans, el capellà de referència al centre i un pare/mare, a ser possible de l’AMPA. Aquest grup de feina té com a objectius principals:

  • Promoure la interiorització de valor lasalians, humans i cristians. Amb l’entorn, els alumnes i el personal docent.

  • Desenvolupar en diverses actuacions el caràcter propi de la institució.

  • Fomentar i promoure l’educació en valors.

Es duen a terme les següents activitats al llarg del curs: reflexions diàries, campanyes, celebracions, Dia de la Pau – DENIP, Dia de La Salle, Setmana Solidària La Salle Acull, Setmana Vocacional, temps d’Advent i Nadal, Quaresma, convivències, Caràcter Propi, Hara…

 la-salle-131

Leave a Reply

Your email address will not be published.