Per què aquest lema?
Al llarg d’aquests últims anys hem pres referència en els valors del caràcter propi per al nostre lema anual. El lema d’aquest curs gira en torn a l’alegria.

Si mirem l’origen i el significat de la paraula alegria, descobrim que deriva del llatí alaceralacris, que significa “viu i animat”. És un sentiment agradable i viu que sol manifestar-se amb signes exteriors: paraules, gestos o actes amb que s’expressa el goig. L’alegria és un de tants sentiments que experimenta l’ésser humà en la vida.

És un estat interior fresc i lluminós, generador de benestar general, alts nivells d’energia, i una poderosa disposició. L’alegria és un sentiment o valor, l’acció constructiva, que pot ser percebuda en tota persona, de manera que qui l’experimenta, la revela en la seva aparença, llenguatge, decisions i actes. La tristesa i la por són sentiments o emocions contràries. No obstant, anirem navegant per mars de tristesa i llacunes de por guiant-nos amb el timó de l’alegria, tristesa i por ens acompanyaran sempre i seran referents per viure amb alegria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.