Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen
ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació
Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

1. Objecte
Aquesta Resolució té per objecte convocar, com a mínim, 251 ajuts per a la participació d’alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d’immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l’alumnat participant, organitzats per la Conselleria d’Educació i Universitat durant l’estiu del 2017 en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

Modalitat A: ajudes d’un valor econòmic de fins a 2.500 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

Modalitat B: ajudes d’un valor econòmic de fins a 450 euros com a màxim cada una per a la participació en un programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió, adreçat a
l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones

Per a més informació, descarregar el següent pdf: BOIB 22-06-17
o anar al següent enllaç: ajuts inmersió anglesa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.