Complint la normativa vigent, l’Entitat Titular fa pública l’existència de les següents places als col·legis de La Salle Alaior i Maó:

Alaior Maó
Mestre/a d’Anglès.

Llicenciat en Ciències que acrediti experiència en Matemàtiques.

Mestre/a de Pedagogia Terapèutica (PT) per Primària.

Mestre/a d’Audició i Llenguatge (AL).

Mestre/a d’Anglès.

Llicenciat en Ciències que acrediti experiència en Matemàtiques.

Mestre/a de Pedagogia Terapèutica (PT) amb llicenciatura per ESO.

Mestre/a de Primària.

A més, tots els sol·licitants hauran de tenir la titulació exigida per la llei: capacitació en català, CAP i/o Màster professorat.

PROCEDIMENT:

  1. Presentar CV i emplenar la documentació de sol·licitud a les Secretaries d’ambdós Centres de 8 a 13h, durant els dies 5 de juliol al 12 de juliol de 2017.
  2. Es notificarà telefònicament, únicament als preseleccionats, l’horari de l’entrevista personal pel dia 14 de juliol.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Visitar la web dels centres: O enviar email a:
Alaior: http://alaior.lasalle.es
Maó: http://mao.lasalle.es
Alaior: alaior@lasallevp.es
Maó: rrhhmao@lasallevp.es

CONTACTE:

Alaior Maó
Avgda. Verge del Toro, 86
07730 – Alaior
Telf. 971 37 22 53
Fax  971 37 81 20
c/ Vasallo, 123-125
07703 – Maó
Telf. 971 35 61 14
Fax  971 35 63 19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.