Ahir, dia 18 de desembre de 2017, pel capvespre a les 15’30, va tenir lloc la primera avaluació del curs 17-18.

Aquest esdeveniment concentra en poques hores, un dels moments més importants dins la trajectòria acadèmica de tots els alumnes i professors de l’etapa i dins la nostra escola La Salle de Maó, des de fa anys, és un moment molt important per la tasca que els delegats de curs, desenvolupen com a representants de tots els alumnes de les seves classes.

Una sessió d’avaluació, és un procediment regulat per la llei i aquesta, permet la participació de l’alumnat (sempre que els alumnes tenguin algun element per aportar).  Per aquest motiu, se convoca als delegats per donar veu a totes les valoracions que cada classe ha preparat dins la sessió de tutoria anterior (normalment el divendres abans), en clau cooperativa, (el que s’anomena assemblea ECA).

Una assamblea ECA de classe, és també un procediment estructurat que vol donar veu i forma a les propostes de millora que cada grup realitza per tal d’auto-regular el seu funcionament com a grup i també valorar els resultats acadèmics obtinguts fins al moment, així com altres variables que intervenen dins el procés d’ensenyament aprenentatge: actitud del grup, participació, deures, dificultats amb alguna àrea concreta…etc, i que forma part del que s’anomena autoavaluació.

D’aquesta feina, el tutor sempre present i essent el dinamitzador de la sessió dins la classe, obté el punt de vista dels seus alumnes.  Això, possibilita fer una àmplia avaluació de tos els elements implicats, com a tutor i docent del grup del qual és responsable i que ha de traslladar a la resta d’equip docent i ha de recollir en una acta d’avaluació del seu grup.  Aquesta acta s’ha de lliurar al Dep. d’Inspecció educativa cada trimestre.

Aquí teniu unes imatges del moment en el qual els delegats estan a punt de començar amb les seves intervencions i el professorat escolta i pot intervenir al final per comentar les propostes o valoracions, si s’escau.

Resulta un moment emocionant, ja que no és fàcil afrontar una lectura d’un document davant tants de professors i a vegades s’han de comentar coses, que potser ells no comparteixen, o només en són portaveus, però el que està clar, és que es un dels moments més rellevants del curs i on es demostra la importància del càrrec que la resta de companys els han otorgat.

Equip docent ESO

19-12-17

Leave a Reply

Your email address will not be published.